Jsme potápěčským klubem a neziskovou organizací současně, našim hlavním programem je výuka přístrojového potápění osob s mentálním a kombinovaným postižením. Zároveň se ale nechceme nikterak izolovat od ostatních a vytvářet nějakou uzavřenou komunitu, ale naopak se snažíme do naší činnosti co nejvíce zapojovat i "standardní" potápěčky a potápěče. Naší snahou je tyto dva různé světy mezi sebou propojovat a umožňovat všem se navzájem poznávat díky společnému nadšení do přístrojového potápění.   
Fungovat jsme začali na počátku roku 2022, takže už za sebou máme první rok naší existence a všichni se těšíme na další pokračování.  
Nyní máme asi deset stálých členů, kteří pravidelně trénují jednou až dvakrát v týdnu v bazénu Domova Laguna v Psárech. Někteří naši členové jsou skoro úplně samostatní a někteří zatím potřebují stálou asistenci. Snažíme se fungovat jako běžný potápěčský klub, členy zapojujeme do veškerých potápěčských aktivit, všichni se učí navzájem si pomáhat. Našim konkrétním cílem je připravit členy na náš první společný potápěčský výlet k moři, kde ukážeme všem, ale hlavně sami sobě, že to společně dokážeme! 
Dětská mozková obrna, Downův syndrom, autismus, epilepsie, to jsou diagnózy, které nám nemohou zabránit v tom, abychom dělali to, co nás baví a poznávali svět pod vodou. 
Abychom skutečně propojovali světy “uvnitř” a “venku”, pořádáme akce, kterých se účastní mladí potápěči z obou těchto míst společně. Vzájemné poznávání pomáhá odstraňovat bariéry a vyvracet předsudky většinové společnosti vůči osobám s mentálním hendikepem.  
Také bychom rádi do našich aktivit postupně zapojovali i přátele nebo příbuzné našich členů tak, aby v budoucnu mohli provozovat potápěčské aktivity společně i bez nás. 
Našim heslem je VIRIBUS UNITIS, což lze volně přeložit jako “společně to dokážeme”. 
Věříme totiž, že společně zvládneme překonat každou překážku, která by nám bránila v otevírání světa pod hladinou pro všechny.  
Zpět nahoru